Mapa

Stejně jako u ostatních map přišla inspirace pro Haut-Beyleron z různých míst v
zemi. Není to myšleno tak, aby to připomínalo pouze jedno místo ve Francii, takže si všimněte vlivů
z regionů Nouvelle-Aquitaine na jihozápadě země a Provence-Alpes Azurové pobřeží na jihovýchodě – vytváří středomořské kouzlo jižní Francie. Haut-Beyleron je silně inspirována Beynac-et-Cazenac, včetně téměř
identická rekreace říčních toků, které procházejí s mapou.